933 764 043

info@pescadoscano.com

PEIX FRESC / PESCADO FRESCO

El nostre peix fresc de qualitat ho podrà trobar amb totes les seves variants quant a grandària, pes, procedència, preparació, etc.

Lluç, rap, sardina, seitó, emperador, llom de tonyina, bonito del nord, mare de lluç, barat, sorell de platja, daurada, llobarro, filet de perca, llenguado, gall, turbot, filet de panga, cazón, salmó, truita, sarpa, llucet, palangre, mollera, liba, bacallà, peix espasa, marrajo, melva, calamar platja, chipirón, freses de lluç, nero, pelaya, pop, pijota, ros, roger, sèpia, tires de sèpia, verat, etc.

Nuestro pescado fresco de calidad, lo podrá encontrar con todas sus variantes en cuanto a tamaño, peso, procedencia, preparación, etc.

Merluza, rape, sardina, boquerón, emperador, lomo de atún, bonito del norte, maira, barat, jurel de playa, dorada, lubina, filete de perca, lenguado, gallo, rodaballo, filete de panga, cazón, salmón, trucha, sarpa, pescadilla, palangre, mollera, liba, bacalao, pez espada, marrajo, melva, calamar playa, chipirón, huevas de merluza, mero, pelaya, pulpo, pijota, rubio, salmonete, sepia, tiras de sepia, caballa, etc.